October 8, SEMINAR Park of Beervelde and Gallic Farm in Destelbergen

08 oktober STUDIEDAG Park van Beervelde en Gallische Hoeve te Destelbergen
 
Wij organiseren een studiedag naar de tuinen van het Kasteel van Beervelde ter gelegenheid van de Tuindagen op 08 oktober 2016. Het is de Kasteelheer zélf, Graaf Renaud de Kerkhove de Denterghem, die ons persoonlijk zal te woord staan tijdens een begeleide wandeling. Aansluitend zullen we deelnemen aan een lunchbuffet in het park.
We bezoeken ook de meer dan 300 standjes van exposanten die hier hun beste beentje voorzetten. Rond 15.00 uur vertrekken we dan naar Destelbergen waar we de Gallische hoeve bezoeken. De rondleiding bestaat uit 4 delen:
- Inleiding: hier geven we een ruim beeld van de Kelten. Wie zijn ze? Wanneer leefden ze? Waar leefden ze? Evenals enkele vaak voorkomende foute beelden over de Kelten.
- Cultuur & Maatschappij: hier gaan we wat dieper in op hoe de Kelten eigenlijk leefden.
- Textiel: in het textiel luik wordt het hele proces van schaap tot mantel uitgelegd, van vlas tot broek. Hiernaast wordt er ook aandacht gespendeerd aan leer, opsmuk en juwelen.
- Militaria: dit luik betreft de krijgers. Deze leggen de voor- en nadelen van de verschillende Keltische wapens uit en laten de aanwezigen bijvoorbeeld als het ware zelf eens een Keltisch zwaard in handen hebben. Voor leden is deze dag GRATIS. Familie, vrienden en sympathisanten betalen 15,00€ voor deelname aan de bezoeken en de maaltijd.
 
October 8, SEMINAR Park of Beervelde and Gallic Farm in Destelbergen
We organize a seminar to the gardens of the Castle of Beervelde the occasion of the Garden Days on October 8, 2016. It is the Lord of the castle itself, Count Renaud de Kerkhove the Denterghem who will speak to us personally during a guided walk. Subsequently, we will participate in a buffet lunch in the park. We also visit the more than 300 stands of exhibitors who put their best foot forward here. Around 15:00 we leave to Destelbergen where we visit the Gallic farm. The tour consists of four parts: - Introduction: we give a broad picture of the Celts. Who are they? Where did they live? Where did they live? As well as some common false pictures about the Celts.
- Culture & Society: here we go deeper into how the Celts actually lived.
- Textiles: the textile panel explains the entire process from sheep to shell flax to pants. Besides, attention is also spent on teaching, decorations and jewelry.
- Militaria: this section concerns the warriors. These explain the advantages and disadvantages of the various Celtic arms and allow those present example as the true self even hold a Celtic sword. This visit is free for members, family, friends and supporters pay € 15.00 for participation in the visits and the lunch.
Powered by Drupal, an open source content management system

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer